Beginner
Overview
Curriculum
Reviews

การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นสำคัญอย่างไร

มีหลายเหตุผลที่ทำให้การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้

 • การเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะทางชีวิต และทักษะทางอาชีพในอนาคต
 • การเป็นผู้ประกอบการช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง การยอมรับความล้มเหลว เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และไม่ย่อท้อต่อความท้าทาย เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กมีความสุข แข็งแกร่ง และไม่ยอมแพ้
 • การเป็นผู้ประกอบการส่งผลให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เด็กจะได้เห็นคุณค่าของการทำงานหนัก เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเอง และการให้ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดี และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

ดังนั้น การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นไม่ได้หมายถึงการสร้างธุรกิจใหญ่โต หรือการทำเงินมากมาย เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนาความสามารถ คุณลักษณะ และคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นสำคัญอย่างไร? คำตอบคือ สำคัญอย่างยิ่ง

ทำไมเด็กต้องรู้เรื่องธุรกิจ

ทำไมเด็กจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องธุรกิจ

เด็กเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ หนึ่งในทักษะที่สำคัญและมีประโยชน์ในชีวิตคือทักษะด้านธุรกิจ เพราะธุรกิจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ การบริหารการเงิน การวางแผนอนาคต และการแก้ไขปัญหา เด็กที่มีความรู้เรื่องธุรกิจจะสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นี้ได้ในหลายด้าน เช่น

 • เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์และความกล้าในการลองทำสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • เด็กจะมีความเข้าใจในการบัญชีและการจัดทำงบประมาณ ทำให้เด็กสามารถจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเสียเงินไปโดยไม่จำเป็น
 • เด็กจะมีความสามารถในการสื่อสารและประสบการณ์ในการทำงานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พันธมิตร หรือผู้แข่งขัน เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการต่อรอง การตั้งเป้าหมาย การแบ่งหน้าที่ และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
 • เด็กจะมีความมุ่งมั่นและความอดทนในการทำธุรกิจ เพราะเด็กจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความล้มเหลวบ้าง เด็กจะได้เห็นผลลัพธ์ของการพยายามและการไม่ยอมถอย
 • เด็กจะมีความตระหนักรู้ถึงความต้องการและปัญหาของสังคม เพื่อหารูปแบบธุรกิจที่สามารถตอบสนองและช่วยแก้ไขได้ เด็กจะได้พัฒนาคุณธรรมของผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เด็กจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและการประกอบอาชีพในอนาคต การเรียนรู้เรื่องธุรกิจไม่ได้หมายความว่าเด็กต้องทำธุรกิจจริง แต่เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

นักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจ (Business Mindset) และการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ

Curriculum

 • 3 Sections
 • 8 Lessons
 • 1 Quiz
 • 12h Duration
Expand All
Introduction
4 Lessons0 Quizzes
 1. Introduction to photography
 2. Experiments with your camera
 3. Pay attention to the background
 4. Exposure
Composition
4 Lessons0 Quizzes
 1. What is composition?
 2. The rule of thirds
 3. Negative space
 4. Balance and symmetry
Quiz
0 Lessons1 Quiz
 1. Your first quiz
0 out of 5

0 user ratings

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Beginner

Accelerate Creativity Entrepreneurs

 • เข้าใจจุดแข็ง จุดด้อย ของแต่ละกลยุทธ์การตลาด พร้อมวิธีการในการปรับปรุงเพื่อได้ยอดขายที่ดียิ่งขึ้น
 • วิธีการวิธีการวางแผนแบบมืออาชีพที่สามารถวัดผล และต่อยอดได้
15h
0
0
0
Beginner

Entrepreneur Kids

 • เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
 • เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและการนำเสนอ
 • เพื่อเรียนรู้การวางแผนและจัดการทรัพยากร
12h
0
0
1
Intermediate

Manage Selling on Shopee / LAZADA

 • Knowing about the selling online platforms
 • Enhancement the own asset to support sell
12h
0
0
5