Beginner
Overview
Curriculum
Reviews

การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นสำคัญอย่างไร

เมื่อคุณคิดถึงคำว่า "ผู้ประกอบการ" คุณอาจจะนึกถึงบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ แก้ปัญหาที่ยาก และนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้กับโลก แต่คุณรู้ไหมว่าผู้ประกอบการไม่ได้เกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายๆ แต่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นสำคัญอย่างไร? มีหลายเหตุผลที่ทำให้การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้

 • การเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะทางชีวิต และทักษะทางอาชีพในอนาคต
 • การเป็นผู้ประกอบการช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง การยอมรับความล้มเหลว เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และไม่ย่อท้อต่อความท้าทาย เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กมีความสุข แข็งแกร่ง และไม่ยอมแพ้
 • การเป็นผู้ประกอบการส่งผลให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เด็กจะได้เห็นคุณค่าของการทำงานหนัก เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเอง และการให้ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดี และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

ดังนั้น การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นไม่ได้หมายถึงการสร้างธุรกิจใหญ่โต หรือการทำเงินมากมาย เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนาความสามารถ คุณลักษณะ และคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นสำคัญอย่างไร? คำตอบคือ สำคัญอย่างยิ่ง

ทำไมเด็กจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องธุรกิจ

เด็กๆ คือผู้นำของอนาคต ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กที่มีความรู้เรื่องธุรกิจจะสามารถมองเห็นโอกาส ติดต่อได้กับผู้คนจากวัฒนธรรมต่างๆ และมีความมั่นใจในการตัดสินใจ เรียนรู้เรื่องธุรกิจไม่ได้หมายความว่าเด็กต้องเป็นผู้ประกอบการ เพียงแต่หมายความว่าเด็กจะได้เห็นภาพใหญ่ของการทำงานในสังคม และเข้าใจถึงคุณค่าของการให้บริการและการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

นักเรียนอายุตั้งแต่ 8-12 ปี ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจ (Business Mindset) และการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ

Curriculum

 • 2 Sections
 • 1 Lesson
 • 0 Quizzes
 • 12h Duration
Expand All
Introduction
1 Lesson0 Quizzes
 1. Introduction to XD
Quiz
0 Lessons0 Quizzes
0 out of 5

0 user ratings

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Beginner

Accelerate Creativity Entrepreneurs

 • เข้าใจจุดแข็ง จุดด้อย ของแต่ละกลยุทธ์การตลาด พร้อมวิธีการในการปรับปรุงเพื่อได้ยอดขายที่ดียิ่งขึ้น
 • วิธีการวิธีการวางแผนแบบมืออาชีพที่สามารถวัดผล และต่อยอดได้
15h
0
0
0
Beginner

Young Entrepreneurship Program

 • Business planning
 • Target finder
 • Marketing Platform
12h
0
0
8
Intermediate

Manage Selling on Shopee / LAZADA

 • Knowing about the selling online platforms
 • Enhancement the own asset to support sell
12h
0
0
5