ติดต่อเรา

การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นสำคัญอย่างไร​

เมื่อคุณคิดถึงคำว่า “ผู้ประกอบการ” คุณอาจจะนึกถึงบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ แก้ปัญหาที่ยาก และนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้กับโลก แต่คุณรู้ไหมว่าผู้ประกอบการไม่ได้เกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายๆ แต่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นสำคัญอย่างไร? มีหลายเหตุผลที่ทำให้การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้

  • การเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะทางชีวิต และทักษะทางอาชีพในอนาคต
  • การเป็นผู้ประกอบการช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง การยอมรับความล้มเหลว เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และไม่ย่อท้อต่อความท้าทาย เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กมีความสุข แข็งแกร่ง และไม่ยอมแพ้
  • การเป็นผู้ประกอบการส่งผลให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เด็กจะได้เห็นคุณค่าของการทำงานหนัก เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเอง และการให้ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เหล่าทักษะนี้จะช่วยให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดี และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

ดังนั้น การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นไม่ได้หมายถึงการสร้างธุรกิจใหญ่โต หรือการทำเงินมากมาย เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนาความสามารถ คุณลักษณะ และคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้ประกอบการสำหรับเด็กนั้นสำคัญอย่างไร? คำตอบคือ สำคัญอย่างยิ่ง

Contact number

092-626-5628

LINE@

@kidventures

address & hour

Everyday : 10.00 - 20.00

ติดต่อเรา