การสร้าง “entrepreneurship mindset” หรือทัศนคติทางธุรกิจในเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความเป็นผู้ประกอบการในอนาคตของพวกเขา นอกจากความสามารถทางธุรกิจ เด็กที่มี “entrepreneurship mindset” ยังมีแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อชีวิตทั่วไป เช่น การรับผิดชอบต่อตนเอง การคิดเชิงบวก การแก้ไขปัญหา และการรับความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าจับตามอง ต่อไปนี้คือวิธีที่ช่วยสร้าง “entrepreneurship mindset” ในเด็ก:

 1. ส่งเสริมความคิดเชิงบวกและสร้างความเชื่อในตนเอง:
  • ทำให้เด็กๆ มีความเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งใดก็ได้ และสามารถมีผลงานทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
 2. ส่งเสริมความคิดนวัตกรรม:
  • กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ โดยให้เด็กแก้ปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา
 3. ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา:
  • ให้โอกาสให้เด็กแก้ไขปัญหาและท้าทายตนเองในการหาทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
 4. สร้างทักษะการวางแผนและการจัดการเวลา:
  • สอนเด็กวิธีการวางแผนกิจกรรมของพวกเขาและจัดการเวลาให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ
 5. ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น:
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกับทีมและการเรียนรู้จากผู้อื่น โดยการให้โอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความรู้:
  • สนับสนุนเด็กในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ให้เข้าใจกระบวนการธุรกิจและการทำงานของธุรกิจ
 7. ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อตนเอง:
  • เด็กๆ จะมีความเข้าใจความรับผิดชอบต่อตนเองและการแสดงที่มีต่อกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา
 8. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ:
  • ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำ ให้โอกาสให้เด็กเป็นหัวหน้าในกิจกรรมและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

การสร้าง “entrepreneurship mindset” ในเด็กต้องเริ่มต้นจากการเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ และส่งเสริมคุณลักษณะและทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต การสนับสนุนและให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนา “entrepreneurship mindset” ในเด็กในระยะยาว